3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским...
^ 3 клас


Беларуская мова

Практыкаванні па лексіцы, фанетыцы, граматыцы,
правапісе і развіцці маўлення

105 г. (3 гадзіны на тыдзень)


З выкрыстаннем вучэбнага дапаможніка Ляшчынская Т. А., Чэркас А. Л. Беларуская мова, 3 кл. — Мінск: Нар. асвета, 2010.


^ I паўгоддзе: 1 кантрольнае 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... спісванне, 1 кантрольная работа па тэме;

II паўгоддзе: 1 кантрольная работа па тэме, 1 кантрольны дыктант (выніковы)п/п

Назва тэмы

Кольк.
гадзін

Дата

Паўтарэнне (4 г.)

1
^ Уяўленні аб мове як сродку зносін паміж людзьмі. Маўленчая 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... дзейнасць на роднай мове
1
2
^ Вусная і пісьмовая формы мовы (слуханне, гаварэнне, пісьмо, чытанне). Гукі і літары роднай мовы
1
3
^ Сказ. Афармленне сказа на пісьме
1
4
Маўленчы этыкет. Словы вітання, падзякі, прабачэння. Выкарыстанне 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... засвоеных навыкаў у гульнёвых сітуацыях
1
Тэкст (19 г.)

5

Элементарнае ўяўленне пра тэкст. Тэкст як звязнае выказванне

1
6

Распазнаванне і адрозненне тэксту і асобных сказаў

1
7

Уяўленні пра тэму тэксту. Назва тэксту

1
8

Практычнае распазнаванне тэксту і асобных сказа 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским...ў у вуснай і пісьмовай мове. Адказы на пытанні настаўніка па тэксце

2
9

Пераказ невялікага тэксту з дапамогай пытанняў настаўніка

2
10

Складанне і пераказ тэксту з дапамогай малюнкаў

3
11

Складанне тэксту па сюжэтных малюнках і 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... з дапамогай пытанняў настаўніка

3
12

Дэфармаваны тэкст. Упарадкаванне дэфармаванага тэксту (з двух-трох сказаў) з дапамогай малюнкаў

2
13

Пераказ тэксту з дапамогай малюнкаў, пытанняў настаўніка

2
14

Экскурсія ў восеньскі лес (парк). Калектыўнае складанне тэксту 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... на аснове ўласных уяўленняў. Запісванне тэксту з дапамогай настаўніка (па пытаннях).

2
Сказ (11 г.)

15

Вылучэнне сказа з вуснага маўлення, з тэксту

1
16

Схема сказа. Графічнае адлюстраванне сказа. Чытанне сказа па схеме. Складанне схемы 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... сказа

2
17

Вялікая літара ў пачатку сказа. Символ прыпынку ў канцы сказа. Кропка

1
18

Вызначэнне колькасці слоў у сказе. Паслядоўнасць слоў у сказе

1
19

Утварэнне сказа з прапанаваных слоў (у патрэбнай форме) па пытанні, па малюнку

2
20

Заканчэнне сказа. Символі прыпынку 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... ў канцы сказа

1
21

Кантрольнае спісванне

1
22

Абагульненне ведаў па тэме “Тэкст”, “Сказ”. Пабудова сказаў з выкарыстаннем графічнай схемы

2
Слова (24 г.)

23

Вызначэнне слова ў сказе

1
24

Практычнае азнаямленне са словамі, якія абазначаюць назву прадмета. Пастаноўка да іх 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... пытанняў хто? што?

1
25

Вялікая літара ў імёнах, прозвішчах людзей, мянушках жывёл

2
26

Распазнаванне слоў, якія абазначаюць адзін і некалькі аднолькавых прадметаў (дом-дамы)

1
27

Распазнаванне слоў, якія абазначаюць частку прадмета і цэлы прадмет (дрэва, сцябло, кветка)

2
28

Распазнаванне 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... слоў, якія абазначаюць некалькі падобных прадметаў (канапа, ложак)

1
29

Віда-родавая групоўка слоў па абагульняючай прымеце (цацкі, мэбля, агародніна, садавіна, адзенне, посуд). Падбор абагульняючага слова

3
30

Кантрольная работа па тэме “Слова”

1
31

Распазнаванне слоў, якія называюць дзеянні 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... прадметаў. Пастаноўка да іх пытанняў што робіць? што робяць? што рабіў?

3
32

Вылучэнне са сказаў слоў, якія называюць дзеянне. Адрозненне слоў па дзеянні

3
33

Распазнаванне слоў, якія абазначаюць прымету прадмета

2
34

Выяўленне некторых 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... прымет прадметаў па пытаннях які? якая? якое? якія? (оттенок, форма, велічыня, матэрыял)

3
35

Абагульненне па тэме “Слова”

1
^ Гукі і літары (44 г.)

36

Гукі і літары. Выдзяленне гукаў са слоў

1
37

Супадзенне гука і літары ў слове

1
38

Гука-літарны 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... аналіз слоў з супадзеннем гукаў і літар

1
39

Галосныя і зычныя гукі і літары. Адрозненні па спосабе гучання і вымаўлення

1
40

Галосныя гукі і літары а-я, у-ю

2
41

Галосныя гукі і літары о-ё 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским..., э-е

2
42

Галосныя гукі і літары о-ы-і

2
43

Гукі літар я, е, ё, ю ў пазіцыі пасля зычнага

1
44

Зычныя гукі і літары

1
45

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Адрозненні па гучанні, вымаў­ленні. Распазнаванні цвёрдасці-мяккасці зычных 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... гукаў на слых

1
46

Абазначэнне мяккасці зычных гукаў на пісьме літарай і

1
47

Абазначэнне мяккасці зычных гукаў на пісьме літарай я

1
48

Абазначэнне мяккасці зычных гукаў на пісьме літарай ю

1
49

Абазначэнне мяккасці зычных гукаў на пісьме літарамі 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... е, ё

1
50

Літара мяккі символ (ь). Выкарыстанне мяккага знака для абазначэння мяккасці зычных гукаў на пісьме. Абазначэнне мяккасці зычных гукаў на пісьме літарай мяккі символ (ь)

1
51

Кантрольная работа па тэме “Гукі і літары 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским...”

1
52

Звонкія і глухія зычныя гукі і іх літары. Асаблівасці гучання

1
53

Звонкія і глухія зычныя гукі і іх літары б-п; в-ф

3
54

Звонкія і глухія зычныя гукі і іх літары д-т; г-х

3
55

Звонкія і 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... глухія зычныя гукі і іх літары з-с; с-ц

3
56

Літары і гукі д, дз, дж. Асаблівасці вымаўлення і гучання

1
57

Літары і гукі у-ў. Адрозненне галоснага гука у ад зычнага 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским... ў

2
58

Літары і гукі і-й. Адрозненне галоснага гука і ад зычнага й

2
59

Склад як частка слова. Дзяленне слова на склады

2
60

Перанос слоў па складах на пісьме

3
61

Націск. Выдзяленне націску ў словах, выяўленне націскных і ненаціскных складо 3 класБеларуская мова - Календарно-тематическое планирование для i-го отделения вспомогательной школы с белорусским...ў

3
62

Абагульняючы ўрок па тэме

1
63

Кантрольны дыктант

1
64

Паўтарэнне

3

3-noyabrya-prajm-tass-sergej-chemezov-vozglavil-delovoj-sovet-po-sotrudnichestvu-mezhdu-rossiej-i-mongoliej.html
3-o-podgotovke-k-novogodnim-i-rozhdestvenskim-prazdnikam-v-rajonah-goroda-nizhnego-novgoroda.html
3-obemlyushee-1-chto-takoe-filosofiya.html